ES parama, gaminių sertifikavimas

ES parama, gaminių sertifikavimas

UAB „Aliuminio konstrukcijos“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „Aliuminio konstrukcijos“ darbo našumo didinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0025 siekiant padidinti įmonės darbo našumą.

Projekto tikslas – įdiegti skaitmenines gamybos technologijas, kurios padėtų padidinti įmonės darbo našumą.

Skaitmeninė transformacija gamybinius procesus įmonėje padarys skaidresnius, lengvai valdomus ir optimizuojamus bei sudarys sąlygas įmonei akivaizdžiai padidinti produktyvumą ir sumažinti išteklių naudojimą produkto kūrimo etapuose.

Projekto vykdymo biudžetas – 282 000 eurų;
gauto finansavimo suma – 102 750 eurų.
Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2018 m. liepa – 2020 m. birželis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 03.3.1-LVPA-K-854 priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

UAB „Aliuminio konstrukcijos“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą – „Įmonės „Aliuminio konstrukcijos“ gaminių sertifikavimas“ Nr. S-03.2.1-LVPA-K-802-02-0042 siekiant paskatinti eksportuojamos produkcijos kiekį.

UAB „Aliuminio konstrukcijos“ daugelį metų Lietuvoje vykdo veiklą metalo konstrukcijų apdirbimo sektoriuje. Siekiant efektyviai skatinti įmonės tarptautinį konkurencingumą, tarptautiškumą ir gaminamos produkcijos eksportą, planuojamas eksporto didinimo projektas yra ypač svarbus. Numatytiems tikslams pasiekti yra būtinas eksportuojamos produkcijos sertifikavimas.
Projektu siekiama sertifikuoti ir tikslinėse eksporto rinkose pasiūlyti aukščiausios kokybės produkciją: langus gaminamus iš aliuminio konstrukcijų bei langus ir duris, pasižyminčius atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis. Sertifikuojama produkcija bus eksportuojama į Jungtinę Karalystę.

Projekto vykdymo biudžetas – 97303,00 eurų; gauto finansavimo suma – 48651,50 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2018 m. birželis – 2021 m. gegužė.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.